ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.02.2021 16:20:20

ამოცანა: JOI და IOI

მომხმარებელი: Vatt0

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,t1[100],t2[100],i,j,x,k,n,y;
string s;
main()
{
	cin >> s;
	a=s.size();
	for(i=0; i<a; i++){
		if(s[i]=='J' && s[i+1]=='O' && s[i+2]=='I'){
			x++;
		}
		if(s[i]=='I' && s[i+1]=='O' && s[i+2]=='I'){
			y++;
		}
	}
	cout << x << endl << y;
	
		
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
JOIJOI
გამომავალი მონაცემები
2
0
თქვენი პასუხი
2
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
JOIOIOIOI
გამომავალი მონაცემები
1
3
თქვენი პასუხი
1
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
JOIOIJOINXNXJIOIOIOJ
გამომავალი მონაცემები
2
3
თქვენი პასუხი
2
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
XTIIIXIIIIRGBOVGHRYYBIIIXHBHVRVOBHBHGTY
გამომავალი მონაცემები
0
0
თქვენი პასუხი
0
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
IOIOIOIOIOIOIOI
გამომავალი მონაცემები
0
7
თქვენი პასუხი
0
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
TJOILEJOISQMJOIZWZDJOIEEILCXUCDJKIHTMGBBHZYIJOIKGVUYWWJOIMZNRIAKRHUKVOWXUAJOIUGJOIBSUUJOIMJJQJOIOKDUDMPIDXJWJJOIGJOIDJOIRKDJOIEPYFNKTXTAFWIJOIAQWTAAQDSQVNGYETRMTDLFIJCKYOIFJNKADVWFCMFQREMSVEPGNZAPUIFTPCVAARIBPXEWOJOIZZEKLZOPIFHD
გამომავალი მონაცემები
16
0
თქვენი პასუხი
16
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
WLLFIIOITIOIJUOQUIGUKOIOIRFQKXRVLIOIMQBYMJTIOIKZNDIOICRYIOILTIOIZIOIAJUQNJGDPYZURIOINSJPKFCOQBCJFWAOWKXAUEDOIOIEJIOIBSCIOISIOIGXHEKVALKDLNDLFUDVJSYRURTVKWIOIANJWVIWFKJWMRFIOIDRKDCIJMOKBBOSDWNNUYIERMTWHIOIIILYQSEEZDITUZYFHPCQRIOIYIOIWJZCP
გამომავალი მონაცემები
0
19
თქვენი პასუხი
0
19
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
QAJXAIOILDZRSGSWUEVIRVLIOIIIYOQXDTKKUFSGLKCBZJOIZXBZOIQULJOIISLXOKIVKPFJTPBSRXZIOINJIRJOISKZCNOTYAXZRTHHXPEXDUZBUBNHKTUITJOIVOLYGKEROXOYVREKHPCJOIRNRJVHZDHIPGELHZVZZIOIXMFVYQVXJOIDAOZZRTLIOIZHIOITJUXHCGIUFTJOIAXIOIOJOIZDOWGDE
გამომავალი მონაცემები
8
7
თქვენი პასუხი
8
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
XJOIVPIOIFJOITPJLXCUBKLZJOIKHEIOIQXVCMLCCYPCKHQQCQHLXVWXHTKPYXZVXJOIVQZIOIPPYJBFOIXRGXNVRCFSLINOGIPXOYTJTIJIOIIXTQYVUYZANIYCRLLNIOINJOIKACIOIQTZHNBHREPOPBYJOIPDHRFLOXFPSAHGWRHSCLAETJOIDZIOIIOIOICKIOIAIOIOIZAIHCHFJOIWEYFNFPMALOBAZDZEUYVIHZPIOIWHZTVRMTVQOUOA...
გამომავალი მონაცემები
48
90
თქვენი პასუხი
48
90
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
FJOIIGXFUPLIOIOZIOIYKIOIDJIJZULZMGJOIIFLCLZUNMVJOIUIIADZKSAYGTWXZLFMKYSNTJOIBEREJSYQVNVYCQOQZKBGJOIXFQVNDAXLSTFEDIOIKKCNQJOIEJOITJOIOIOIVHMWIOIZIOIHEQUZJRLGJOIOIXQMAOQQVIOIOJOIOILGMAEMBKNPJIOIYXLODBUCJOIGREVXBIOXLIOIVUCPOLMODLIOIOLPQJOIXRXTYJAAFNHGJOIXADWQ...
გამომავალი მონაცემები
297
418
თქვენი პასუხი
297
418
ჩეკერის პასუხი
YES