ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.03.2019 16:21:05

ამოცანა: ტურისტი

მომხმარებელი: Takop

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
pair <int,int> pr[10000];
int main(){
  ll n,k,s=0;
  cin>>k>>n;
  for(int i=0; i<3; i++){
    cin>>pr[i].first>>pr[i].second;
    if(pr[i].second>=k && pr[i].first<=n) s++;
  }
  if(pr[0].second+pr[1].second>=k && pr[0].first+pr[1].first<=n) s++;
  if(pr[0].second+pr[2].second>=k && pr[0].first+pr[2].first<=n) s++;
  if(pr[1].second+pr[2].second>=k && pr[1].first+pr[2].first<=n) s++;
  if(pr[0].second+pr[1].second+pr[2].second>=k && pr[0].first+pr[1].first+pr[2].first<=n) s++;
  cout<<s;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5 5
5 5 10 10 10 10
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15 30
10 15 10 15 10 15
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 9
3 4 2 4 4 5
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 3
1 2 1 7 2 5
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12 3
2 11 5 13 2 8
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 1
2 5 4 3 1 3
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 1
7 7 8 5 10 11
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12 10
5 6 6 7 4 6
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 23
9 11 2 3 3 9
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 18
8 10 9 10 10 10
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES