ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.12.2018 12:15:54

ამოცანა: გამოკვლევა 

მომხმარებელი: wildturtle

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,i,e,f,g,n,m,k,l,ans,t;
pair <int,int> A[100005];
int main()
{
  cin>>n>>k;
  for(i=1;i<=k;i++)
  {
    cin>>A[i].second;
    A[i].first=abs(A[i].second);
  }
  sort(A+1,A+1+k);
  for(i=1;i<=k;i++)
  {
    t+=abs(A[i].second-A[i-1].second);
    if(t>n) break;
    ans++;
  }
  cout<<ans;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
25 5
10
-3
8
-7
1
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25 14
16
8
-7
3
10
-15
-17
6
-12
14
-13
2
9
-5
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
666 44
72
394
105
-1
246
131
-223
119
-243
-115
-445
132
38
124
137
390
385
249
58
452
68
92
49
-333
186
128
-457
-113
-221
264
-78
-444
450
-307
-316
449
412
-405
-354
425
-154
-315
314
-343
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1593 593
401
-316
-1063
913
721
237
-674
422
-454
408
1055
501
640
-458
-960
-204
-1022
-854
222
138
-612
248
174
-1047
-5
1050
66
-982
988
-1007
681
951
-849
914
556
295
594
1014
-880
-787
961
251
-346
-476
-330
-772
391
844
440
702
-644
-1088
675
-796
-4...
გამომავალი მონაცემები
33
თქვენი პასუხი
33
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7499 2392
2753
512
-3462
4170
-5239
2168
-4421
-1262
28
2886
1
-5057
4848
-2445
3028
1543
1606
-4143
-3144
-2035
-985
-2064
-1995
3019
-4981
-295
-2086
4794
4334
-3964
-1129
-236
3026
511
-3720
3638
1762
-1661
2016
-1871
-3076
5194
-1521
-2071
-2260
-2847
...
გამომავალი მონაცემები
79
თქვენი პასუხი
79
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
14588 8888
9564
3262
9340
-5424
-9638
-5481
-8362
-6998
-382
-9351
-3299
5798
4626
4355
-6399
9676
393
-6045
5083
1792
-5808
-755
1622
-9142
-7700
-4392
-8365
8129
-3171
-514
-1029
-9806
2788
-5675
-3212
3908
-9034
7476
-5082
-9270
-7084
2727
-2947
4150
-6...
გამომავალი მონაცემები
155
თქვენი პასუხი
155
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
75439 13200
45238
-19820
-29165
-36582
-37822
15186
-26997
42655
21534
-51560
9782
3189
29257
58
-26556
23705
31923
1190
30346
-4090
29776
39816
-26923
1713
-40156
-37284
27214
-24835
9645
8519
3727
-5135
-36983
-32605
-26953
41553
4205
-4391
-38263
29153
...
გამომავალი მონაცემები
199
თქვენი პასუხი
199
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
193973 24333
-52080
61699
-95183
42808
6241
-55765
-44544
-28632
16004
-80947
-80019
-19775
-62780
30568
-82261
-61884
-10218
-5560
18692
-1212
73579
19767
11755
-47297
53966
41020
87848
92003
89649
80169
-87184
38877
6657
19521
67019
43219
-24846
-78386
8...
გამომავალი მონაცემები
279
თქვენი პასუხი
279
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
500000 38679
-38120
-31173
52801
-72343
94113
-65903
47930
-96366
51800
-99951
-76126
73447
-83842
9811
15238
-24741
-40956
764
79082
46439
5995
-69995
-55137
-6233
-36178
-75604
97042
35505
77371
-86847
-46965
2953
-93446
60986
-99204
-55102
67971
75634
1...
გამომავალი მონაცემები
649
თქვენი პასუხი
649
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000000 50000
16220
3435
-51412
-69446
-82146
7299
-29984
-75481
47362
-62266
44613
31641
-73082
26937
58587
-40565
59862
-61180
67846
-53603
92903
-71011
-64232
-68041
-57886
-55834
21633
56914
34789
56481
-30161
19412
45807
-11834
-48255
67449
-39708
-62...
გამომავალი მონაცემები
1007
თქვენი პასუხი
1007
ჩეკერის პასუხი
YES