ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.12.2018 12:05:23

ამოცანა: ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: giorgi2006

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std; long long n,a;main(){cin>>n;while(n>0){a+=n%10;n/=10}cout<<a;}
PROB_cpp_UID98PID22_a7e163/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID98PID22_a7e163/main.cpp:2:74: error: expected ';' before '}' token
 using namespace std; long long n,a;main(){cin>>n;while(n>0){a+=n%10;n/=10}cout<<a;}
                                     ^