ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 11.03.2019 15:29:10

ამოცანა: მარტივი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: GiorgiNadareishvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n, d[100005], modd, i, j, v[100005], dg, nm;
bool bo[100005] = {1};

int main() {
  ios_base::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0);
  cin >> n;
  for(i = 2; i <= 60000; ++i) {
    if(!bo[i]) {
      for(j = (i << 1); j <= 60000; j += i) {
        bo[j] = 1;
      }
      v[dg++] = i;
    }
  }
  for(i = 0; v[i] <= n; ++i);
  modd = v[i];
  d[0] = 1;
  for(i = 0; v[i] < n; ++i) {
    nm = n - v[i];
    for(j = 0; j <= nm; ++j) {
      d[j + v[i]] = (d[j + v[i]] + d[j]) % modd;
    }
  }
  cout << d[n] << endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
24
გამომავალი მონაცემები
17
თქვენი პასუხი
17
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
31
გამომავალი მონაცემები
36
თქვენი პასუხი
36
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
184
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი
100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
854
გამომავალი მონაცემები
348
თქვენი პასუხი
348
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9601
გამომავალი მონაცემები
4402
თქვენი პასუხი
4402
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
37138
გამომავალი მონაცემები
17266
თქვენი პასუხი
17266
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
43126
გამომავალი მონაცემები
32383
თქვენი პასუხი
32383
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
46861
გამომავალი მონაცემები
41237
თქვენი პასუხი
41237
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
48408
გამომავალი მონაცემები
36805
თქვენი პასუხი
36805
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
49459
გამომავალი მონაცემები
6910
თქვენი პასუხი
6910
ჩეკერის პასუხი
YES