ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.03.2019 12:33:32

ამოცანა: მიმდევრობები

მომხმარებელი: lukameladze

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა# include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,a[300005],suma,sumb,w,m,b[300005],k,k1,ind,ind1;
int main()
{
  
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
   cin>>n;
   for (int i=1; i<=n; i++)
   {
   cin>>a[i];
   suma+=a[i];
   }
   cin>>m;
   for (int i=1; i<=m; i++)
   {
   cin>>b[i];
   sumb+=b[i];
   }
   if (suma!=sumb)
   {
     cout<<"-1";
     return 0;
   }
   ind=0;
   ind1=0;
   while(true)
   {
    if (a[ind]!=b[ind1])
    {
     if (a[ind]<b[ind1])
     {
        while (true)
        {
          k++;
          a[ind+1]+=a[ind];
          ind++;
          if (a[ind]>=b[ind1]) break;
        }
     }
   if (a[ind]>b[ind1])
   {
     while (true)
     {
        k++;
        b[ind1+1]+=b[ind1];
       ind1++;
        if (a[ind]<=b[ind1]) break;
     }
   }
   }
   else ind++, ind1++;
   if (ind == n && ind1 == m)
      break;
     
   }
  // cout<<wa<<endl<<wb<<endl;
cout<<k<<endl;   
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7 6 5 5 1 5 6 4
9 6 5 6 1 3 6 2 2 1
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
28 100 468 335 501 170 725 479 359 963 465 706 146 282 828 962 492 996 943 828 437 392 605 903 154 293 383 422 717
40 219 96 48 127 72 139 70 113 168 200 236 295 204 112 123 34 274 165 142 212 54 269 48 45 263 58 238 260 24 142 230 179 17 36 291 43 289 10...
გამომავალი მონაცემები
-1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 68 1 70 59 65 82 92 43 28 92 83 17 96 39 70 100 4 12 23 34 65 42 69 45 58 60 30 17 36 91 7 41 43 49 6 91 51 49 30 85 41 67 32 40 24 38 19 30 42 16 40 5 31 7 74 22 46 25 71 78 98 91 56 56 32 53 51 25 31 8 92 88 46 10 10 59 23 47 31 1 92 56 25 38 84 42 9...
გამომავალი მონაცემები
195
თქვენი პასუხი
195
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000 8 5 9 3 5 6 2 2 6 7 2 3 4 2 7 6 7 10 8 6 4 3 4 2 2 9 5 8 4 2 10 7 1 3 7 3 9 6 1 1 7 9 4 5 1 7 2 9 7 4 9 3 10 10 5 8 7 5 1 10 8 1 2 7 8 2 3 1 5 1 8 8 8 4 10 9 3 7 1 4 1 2 3 1 10 9 6 1 2 5 1 2 9 9 2 4 10 1 9 8 4 9 2 1 8 10 6 10 9 5 5 10 6 4 4 5 4 1 9 1 ...
გამომავალი მონაცემები
1608
თქვენი პასუხი
1608
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9978 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1...
გამომავალი მონაცემები
6684
თქვენი პასუხი
6684
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3...
გამომავალი მონაცემები
110000
თქვენი პასუხი
110000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
40000 21 2 30 28 12 30 31 30 10 25 19 22 8 31 3 13 21 22 27 8 27 19 12 28 5 24 22 12 7 20 15 28 11 33 11 24 31 6 16 7 28 28 13 17 6 8 16 27 4 28 30 1 31 30 13 32 15 31 29 25 18 32 27 13 8 22 30 14 12 30 2 24 10 21 18 29 10 21 6 20 4 12 16 8 6 30 15 10 31 1...
გამომავალი მონაცემები
75285
თქვენი პასუხი
75285
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
59811 3 1 5 4 3 1 1 2 3 1 3 2 5 3 2 2 1 3 2 5 3 1 5 2 4 5 4 3 3 3 4 2 4 1 1 4 1 5 2 1 1 1 2 2 4 4 5 1 2 2 5 2 4 4 5 1 5 5 2 2 2 3 1 5 3 2 1 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 4 5 4 3 2 4 1 3 5 3 4 3 2 1 2 2 5 5 4 4 4 3 4 4 3 1 4 5 1 1 5 2 4 4 5 3 1 1 4 3 5 1 4 1 2 2 5 5 ...
გამომავალი მონაცემები
79803
თქვენი პასუხი
79803
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100000 999 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ...
გამომავალი მონაცემები
62012
თქვენი პასუხი
62012
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
99811 468 170 725 963 146 282 828 492 943 437 392 903 422 719 448 727 539 913 300 36 895 323 334 674 142 254 869 645 758 724 530 317 36 191 843 265 649 806 730 7 102 394 630 85 955 967 932 440 627 539 542 834 659 931 307 674 925 778 98 513 291 162 637 768 ...
გამომავალი მონაცემები
199411
თქვენი პასუხი
199411
ჩეკერის პასუხი
YES