ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.12.2018 11:00:24

ამოცანა: მწკრივი

მომხმარებელი: dzroxistili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, k, i, t, m,l=1, a[1000001], fix[10001];
int main(){
cin>>n>>k;
for(i=1; i<=n; i++){
  cin>>a[i];
}
for(i=1; i<=n; i++){
  fix[a[i]]++;
  if(fix[a[i]]==l) m++;
  else if(fix[a[i]]>l) fix[a[i]]=l;
  if(m==k){
    m=0; l++;
  }
}
cout<<l;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
14 5
1
5
3
2
5
1
3
4
4
2
5
1
2
3
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12 3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 8
2
3
4
1
6
7
8
3
4
6
2
1
3
6
7
8
4
3
7
6
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
გამომავალი მონაცემები
51
თქვენი პასუხი
51
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000 25
4
15
3
3
7
11
6
12
18
1
8
15
5
17
5
4
25
16
16
2
8
5
8
15
16
12
24
1
14
24
16
19
13
19
22
20
6
4
6
25
4
15
14
10
8
18
14
10
8
6
11
17
12
21
8
2
7
7
5
20
7
20
14
20
15
12
16
20
17
23
20
23
15
10
7
24
3
20
8
12
2
19
6
14
16
13
15
22
21
19
19
3
16
9
2...
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5000 100
87
7
36
1
82
33
42
60
43
98
64
77
98
69
57
88
86
31
41
37
53
88
41
82
38
31
5
91
71
70
25
32
67
28
29
35
9
67
53
99
10
65
75
16
34
77
53
47
35
62
94
27
48
52
69
2
92
99
21
50
91
47
37
77
86
7
54
16
85
33
3
16
53
22
51
68
20
82
14
24
74
3
18
92
23
...
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000 5000
4487
3707
2836
1001
2782
1333
42
3160
3743
1598
3664
3277
3998
3069
1657
1888
1586
831
3841
4837
853
4088
241
4682
38
1831
3705
2491
1071
870
4625
4432
2667
4328
4129
1435
409
367
3953
2699
2710
1665
2475
1916
3234
1677
353
747
4235
4962
3294
14...
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20000 10
3
4
4
5
8
6
6
9
6
1
8
4
8
7
1
8
6
8
5
7
6
3
1
2
3
10
5
4
10
10
6
6
10
8
9
8
9
9
3
4
1
4
1
8
4
7
5
4
2
2
8
7
8
2
1
6
3
2
3
10
7
7
6
10
2
7
9
3
2
3
5
4
8
1
5
10
10
2
4
9
1
3
7
4
7
4
6
8
9
9
8
1
4
9
2
2
8
3
8
4
7
7
9
5
7
10
4
7
8
3
6
9
6
6
9
1
8
8
7
...
გამომავალი მონაცემები
683
თქვენი პასუხი
683
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50000 1000
90
548
814
461
773
374
42
449
394
748
22
822
978
464
271
399
157
831
614
366
853
361
241
196
38
632
877
253
34
870
281
896
899
128
746
243
409
367
129
951
459
993
915
35
99
861
353
747
639
529
98
691
949
633
237
453
655
309
21
231
491
767
851
55...
გამომავალი მონაცემები
51
თქვენი პასუხი
51
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100000 4
2
3
4
3
4
2
3
4
4
3
4
4
2
1
4
4
4
3
1
3
1
2
3
1
4
2
2
4
3
4
1
4
2
1
3
2
2
1
1
1
3
4
4
4
4
3
4
4
1
4
2
1
1
1
1
4
2
3
4
4
2
4
4
4
4
2
1
1
2
1
2
1
1
1
4
4
4
3
3
4
2
1
1
3
1
1
2
2
3
1
2
1
1
1
4
4
2
4
1
3
4
2
3
4
2
3
4
1
1
2
1
3
2
1
1
2
1
2
4
4
3
1
4
3...
გამომავალი მონაცემები
11970
თქვენი პასუხი
11970
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100000 10000
4487
5574
7118
8201
2782
9426
8436
6479
7906
6436
3664
6594
3998
8126
1657
1888
1586
831
7125
4837
853
5053
241
8352
38
8305
3705
6563
1071
870
6966
8585
5891
4328
4129
1435
409
8539
3953
5353
8466
8014
2475
7868
3234
1677
5113
9334
4235
4962
...
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES