ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.12.2018 23:03:28

ამოცანა: რაგბი

მომხმარებელი: lukamosiashvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a,b,c,d,e,f[1009],pas,lef,rig,mid,z,x;
int main(){
	ios_base::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
	cin>>a;
	for(b=1; b<=a; b++) cin>>f[b];
	sort(f+1,f+a+1);
	for(b=2; b<a; b++){
		for(c=b+1; c<=a; c++){
			d=f[c]-f[b];
			e=d/2+d%2;
			lef=0;rig=b;
			x=0;z=a+1;
			while(1){
			    if(lef+1>=rig) break;
				mid=(lef+rig)/2;
				if(f[b]-f[mid]<e){
					rig=mid;
				}else{
					if(f[b]-f[mid]>d){
						lef=mid;
					}else{
						if(x<mid) x=mid;
						lef=mid;
					}
				}
			}
			lef=0;
			rig=b;
			while(1){
			    if(lef+1>=rig) break;
				mid=(lef+rig)/2;
				if(f[b]-f[mid]<e){
					rig=mid;
				}else{
					if(f[b]-f[mid]>d){
						lef=mid;
					}else{
						if(z>mid) z=mid;
						rig=mid;
					}
				}
			}
			if(z!=a+1&&x!=0) pas=pas+(x-z+1);
		}
	}
	cout<<pas;
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
3
1
10
7
4
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
27500
79738
31404
31882
34287
56770
13221
44072
93490
45803
79111
40546
52615
48934
22383
88645
55474
36362
68670
30548
46226
36688
91978
10273
52945
98135
62664
34932
55306
23920
36810
78507
94573
19095
79307
28024
99840
73228
94668
12223
67882
22093...
გამომავალი მონაცემები
27458393
თქვენი პასუხი
27458393
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
27
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768
65536
131072
262144
524288
1048576
2097152
4194304
8388608
16777216
33554432
67108864
გამომავალი მონაცემები
325
თქვენი პასუხი
325
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
863946
497470
565100
389624
645644
377320
554608
100988
969595
780354
264911
584944
810464
295484
65880
822362
311360
565380
835728
759578
505400
400159
967823
515491
2304
332200
791600
828470
135620
425140
857009
736356
307640
661092
845147
698041
812...
გამომავალი მონაცემები
26947
თქვენი პასუხი
26947
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200
863946
497470
1565100
389624
1645644
1377320
554608
100988
969595
1780354
1264911
584944
1810464
1295484
65880
822362
1311360
1565380
835728
1759578
1505400
1400159
1967823
1515491
1002304
332200
1791600
1828470
1135620
1425140
1857009
736356
307640
16...
გამომავალი მონაცემები
224748
თქვენი პასუხი
224748
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
500
2863946
4497470
4565100
389624
1645644
4377320
2554608
2100988
1969595
780354
264911
3584944
1810464
3295484
3065880
2822362
311360
565380
4835728
3759578
4505400
1400159
3967823
515491
3002304
3332200
3791600
828470
135620
425140
3857009
2736356
33076...
გამომავალი მონაცემები
3428297
თქვენი პასუხი
3428297
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
700
1863946
6497470
2565100
6389624
2645644
377320
5554608
1100988
2969595
6780354
4264911
584944
1810464
5295484
4065880
3822362
2311360
3565380
2835728
3759578
6505400
6400159
2967823
3515491
4002304
3332200
5791600
1828470
135620
5425140
1857009
2736356...
გამომავალი მონაცემები
9680703
თქვენი პასუხი
9680703
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
800
2863946
2497470
1565100
2389624
3645644
1377320
2554608
6100988
6969595
1780354
1264911
584944
1810464
5295484
6065880
4822362
5311360
1565380
4835728
1759578
3505400
1400159
5967823
5515491
3002304
6332200
7791600
5828470
7135620
5425140
3857009
27363...
გამომავალი მონაცემები
13869477
თქვენი პასუხი
13869477
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
900
863946
7497470
1565100
1389624
7645644
4377320
2554608
4100988
5969595
6780354
7264911
6584944
1810464
2295484
6065880
7822362
7311360
5565380
835728
4759578
4505400
5400159
4967823
515491
6002304
2332200
6791600
4828470
4135620
6425140
857009
4736356
...
გამომავალი მონაცემები
20198685
თქვენი პასუხი
20198685
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
1000
999
998
997
996
995
994
993
992
991
990
989
988
987
986
985
984
983
982
981
980
979
978
977
976
975
974
973
972
971
970
969
968
967
966
965
964
963
962
961
960
959
958
957
956
955
954
953
952
951
950
949
948
947
946
945
944
943
942
941
940
939
93...
გამომავალი მონაცემები
27985528
თქვენი პასუხი
27985528
ჩეკერის პასუხი
YES