ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.03.2019 17:08:59

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: Mrzippo

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{

string s,s1,s2;
cin>>s>>s1>>s2;

for(int i=0;i<3;i++){

  if(s[i]==s1[i] && s1[i]==s2[i]){
    if(s[i]=='+'){
      cout<<"FIRST";
      return 0;
    }else{
    cout<<"SECOND";
    return 0;
    }
  }
}

if(s[0]==s[1] && s[1]==s[2]){
   if(s[0]=='+'){
      cout<<"FIRST";
      return 0;
    }else{
    cout<<"SECOND";
    return 0;
    }
}

if(s2[0]==s2[1] && s2[1]==s2[2]){
   if(s2[0]=='+'){
      cout<<"FIRST";
      return 0;
    }else{
    cout<<"SECOND";
    return 0;
    }
}


if(s1[0]==s1[1] && s1[1]==s1[2]){
   if(s1[0]=='+'){
      cout<<"FIRST";
      return 0;
    }else{
    cout<<"SECOND";
    return 0;
    }
}if(s[0]==s1[1] && s1[1]==s2[2]){

   if(s[0]=='+'){
      cout<<"FIRST";
      return 0;
    }else{
    cout<<"SECOND";
    return 0;
    }


}

if(s[2]==s1[1] && s[2]==s2[0]){

   if(s[2]=='+'){
      cout<<"FIRST";
      return 0;
    }else{
    cout<<"SECOND";
    return 0;
    }


}
 cout<<"NO ONE";
return 0;
}


ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES