ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.12.2018 21:56:11

ამოცანა: სვეტები

მომხმარებელი: lukamosiashvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a,b,c,d,e,f[500009],p[500009],pi,pas,fen[500009],jm;
map <long long, long long> m;
map <long long, long long>::iterator it;
void update(int q){
	while(q<=500002){
		fen[q]++;
		q=q+(q&(-q));
	}
}
void update2(int q){
	while(q<=500002){
		fen[q]--;
		q=q+(q&(-q));
	}
}
void read(int q){
	while(q>0){
		jm+=fen[q];
		q=q-(q&(-q));
	}
}
int main(){
	ios_base::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
	cin>>a;
	for(c=1; c<=a; c++) cin>>f[c];
	for(c=1; c<=a; c++) m[f[c]]=1;
	c=1;
	d=0;
	for(it=m.begin(); it!=m.end(); it++){
		m[(*it).first]=c;
		if(d!=(*it).second) c++;
	}
	for(c=1; c<=a; c++) f[c]=m[f[c]];
	for(c=1; c<=a; c++){
		if(pi!=0){
			if(p[1]<=f[c]){
				pas+=pi;
			}else{
				jm=0;
				read(f[c]);
				pas=pas+jm+1;
			}
		}
		while(pi>0){
			if(p[pi]>=f[c]) break;
			update2(p[pi]);
			pi--;
		}
		pi++;
		p[pi]=f[c];
		update(f[c]);
	}
	cout<<pas;
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
125
50
21
18
29
48
87
101
26
39
67
97
86
7
89
99
64
19
6
119
12
111
113
92
16
123
94
84
1
82
117
122
54
30
96
40
105
70
53
4
60
128
108
3
65
56
114
24
80
78
35
44
51
77
107
36
57
100
47
22
109
79...
გამომავალი მონაცემები
236
თქვენი პასუხი
236
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
500000
1852511198
1971827923
2127823496
2072622175
132513176
1971827923
2072622175
2010913168
1971827923
2127823496
806021207
132513176
2127823496
806021207
1852511198
1687159457
1971827923
2010913168
1146356553
2127823496
132513176
2...
გამომავალი მონაცემები
1257975156
თქვენი პასუხი
1257975156
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
976
994
649
340
511
726
157
97
893
243
336
959
76
518
291
775
622
66
432
237
406
300
945
507
101
177
283
647
847
962
773
459
336
586
965
96
818
109
253
199
446
643
653
494
561
812
342
157
997
853
647
390
...
გამომავალი მონაცემები
1947
თქვენი პასუხი
1947
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8565
6752
1037
1293
2778
2147
5128
7060
944
7554
4012
3367
6650
3745
324
4680
1745
5363
3874
5135
5874
548
3144
492
3630
2148
7632
192
1822
510
416
4897
4973
4534
7402
5014
2279
7225
4830
3789
2275
6636
1555
2624
...
გამომავალი მონაცემები
17144
თქვენი პასუხი
17144
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
198595
21
24
5
29
15
15
15
2
10
10
27
19
25
5
25
5
18
2
14
26
30
27
27
30
21
29
7
21
21
21
13
9
25
26
18
7
18
10
1
24
29
21
18
15
15
14
13
13
27
25
26
2
2
9
2
24
1
21
24
1
30
24
26
27
30
29
...
გამომავალი მონაცემები
54987598
თქვენი პასუხი
54987598
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
249318
63
59
80
37
99
39
95
62
73
92
80
59
62
56
59
39
63
95
99
80
95
63
62
95
82
62
3
12
39
80
37
23
3
99
95
92
73
99
63
92
73
82
56
82
3
62
73
73
37
12
37
95
92
39
12
3
3
63
56
59
63
56
37
3...
გამომავალი მონაცემები
120202420
თქვენი პასუხი
120202420
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
312350
543241
383739
449489
850807
815904
383739
953756
516857
449489
516857
247588
327454
720343
327720
724958
953756
545861
327454
724958
543241
829370
545861
829370
945770
543241
850807
953756
543241
945770
750530
487701
...
გამომავალი მონაცემები
121682125
თქვენი პასუხი
121682125
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
341335
2117387428
2117387428
1180859502
1702919954
2117387428
1702919954
2117387428
1702919954
1180859502
1180859502
2117387428
1180859502
2117387428
1702919954
1180859502
1180859502
1180859502
2117387428
1702919954
1180859502
17029199...
გამომავალი მონაცემები
6455891153
თქვენი პასუხი
6455891153
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
409481
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277278
380277...
გამომავალი მონაცემები
83837139940
თქვენი პასუხი
83837139940
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
488717
1103420966
1103420966
1827538874
1118607734
1873828409
1928318700
1727239838
1405815429
1827538874
1927470215
1030060458
1873828409
1927470215
1977628058
1977628058
1103420966
1727239838
1928318700
1727239838
1103420966
19274702...
გამომავალი მონაცემები
603706929
თქვენი პასუხი
603706929
ჩეკერის პასუხი
YES