ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.02.2019 14:15:00

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: Anna18

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
char a[3][3];
int i,j;
main()
{
  for(i=0;i<3;i++)
  {
    for(j=0;j<3;j++)
    {
      cin>>a[i][j];
    }
  }
  for(i=0;i<3;i++)
  {
    for(j=0;j<3;j++)
    {
      if (a[i][0]==a[i][1] && a[i][1]==a[i][2])
      {
        if (a[i][0]=='+') {cout<<"FIRST"; return 0;}
        else {cout<<"SECOND"; return 0;}
      }
      if (a[0][j]==a[1][j] && a[1][j]==a[2][j])
      {
        if (a[0][j]=='+') { cout<<"FIRST"; return 0;}
        else {cout<<"SECOND"; return 0;}

      }

    }
  }
  if (a[0][0]==a[1][1] && a[1][1]==a[2][2]) {
    if (a[0][0]=='+') {cout<<"FIRST";return 0;}
     else {cout<<"SECOND"; return 0;}
  }
  if (a[2][0]==a[1][1]&& a[1][1]==a[0][2])
  {
    if (a[2][0]=='+') {cout<<"FIRST"; return 0;}
    else {cout<<"SECOND"; return 0;}
  } cout<<"NO ONE"; return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES