ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.02.2019 22:31:23

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: Takop

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,p,l,k,i,a,j,g[100005];
string v,s;
char q[3][3];
main(){
  for (i=0; i<3; i++)
    for (j=0; j<3; j++)
      cin>>q[i][j];
  for (i=0; i<3; i++){
    if (q[i][0]==q[i][1] && q[i][1]==q[i][2]) {
      if (q[i][0]=='+') {
        cout<<"FIRST";
        return 0;
      }
        else {
          cout<<"SECOND"; 
          return 0;
        }
    }
  }
  for (j=0; j<3; j++){
    if (q[0][j]==q[1][j] && q[1][j]==q[2][j]) {
      if (q[0][j]=='+') {
        cout<<"FIRST";
        return 0;
      }
        else{
          cout<<"SECOND"; 
          return 0;
        }
    }
  }
  if (q[0][0]==q[1][1] && q[1][1]==q[2][2]){
    if (q[0][0]=='+'){
      cout<<"FIRST";
      return 0;
    }
      else{
        cout<<"SECOND";
        return 0;
      }
  }
  if (q[0][2]==q[1][1] && q[1][1]==q[2][0]){
    if (q[0][2]=='+'){
      cout<<"FIRST";
      return 0;
    }
      else{
        cout<<"SECOND";
        return 0;
      }
  }
  cout<<"NO ONE";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES