ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.02.2019 20:53:56

ამოცანა: რიცხვი

მომხმარებელი: akorkot

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
long long k, p, i, s, b, a[100000], t;
int main()
{
  cin >> k >> p;
  a[0] = k;
  i = 0;
  s = 1;
  while (s != 0)
  {
    b = ((a[i]*p)%10 + t)%10;
    a[i+1] = b;
    t = (a[i]*p+t)/10;
    if (b == a[0] && t == 0) s = 0;
    i++;
  }
  i--;
  if (a[i] == 0) cout << -1;
  else{
  while (i > 0)
  {
    cout << a[i];
    i--;
  }
  cout << a[0];
  }

  
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
8 1
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 3
გამომავალი მონაცემები
-1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 4
გამომავალი მონაცემები
128205
თქვენი პასუხი
128205
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 4
გამომავალი მონაცემები
179487
თქვენი პასუხი
179487
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 4
გამომავალი მონაცემები
230769
თქვენი პასუხი
230769
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 2
გამომავალი მონაცემები
105263157894736842
თქვენი პასუხი
105263157894736842
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 3
გამომავალი მონაცემები
2068965517241379310344827586
თქვენი პასუხი
2068965517241379310344827586
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 6
გამომავალი მონაცემები
1186440677966101694915254237288135593220338983050847457627
თქვენი პასუხი
1186440677966101694915254237288135593220338983050847457627
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 5
გამომავალი მონაცემები
163265306122448979591836734693877551020408
თქვენი პასუხი
163265306122448979591836734693877551020408
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 9
გამომავალი მონაცემები
10112359550561797752808988764044943820224719
თქვენი პასუხი
10112359550561797752808988764044943820224719
ჩეკერის პასუხი
YES