ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.02.2019 15:03:07

ამოცანა: რიცხვი

მომხმარებელი: Lexo13K

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int k,pi,a,n,ss;

set< pair<int,int> > s;
pair<int,int> p;
int main()
{
  cin>>k>>pi;
  
  p.second=k;
  
  
  if(p.second/pi%10==0) { cout<<-1; return 0; }
  
  while(1)
  {
    
    
    
    
    if(n==0) { p.first=p.second/pi; n=p.second%pi; }
    else { p.first=(p.second+10*n)/pi; n=(p.second+10*n)%pi; }
    
    
    
    ss=s.size();
    
    s.insert(p);

    
    if(ss==s.size()) break;
    
    cout<<p.first;
    
    p.second=p.first;
  }
  
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
8 1
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 3
გამომავალი მონაცემები
-1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 4
გამომავალი მონაცემები
128205
თქვენი პასუხი
128205
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 4
გამომავალი მონაცემები
179487
თქვენი პასუხი
179487
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 4
გამომავალი მონაცემები
230769
თქვენი პასუხი
230769
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 2
გამომავალი მონაცემები
105263157894736842
თქვენი პასუხი
105263157894736842
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 3
გამომავალი მონაცემები
2068965517241379310344827586
თქვენი პასუხი
2068965517241379310344827586
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 6
გამომავალი მონაცემები
1186440677966101694915254237288135593220338983050847457627
თქვენი პასუხი
1186440677966101694915254237288135593220338983050847457627
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 5
გამომავალი მონაცემები
163265306122448979591836734693877551020408
თქვენი პასუხი
163265306122448979591836734693877551020408
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 9
გამომავალი მონაცემები
10112359550561797752808988764044943820224719
თქვენი პასუხი
10112359550561797752808988764044943820224719
ჩეკერის პასუხი
YES