ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.02.2019 14:30:23

ამოცანა: მინიმალური ჯამი

მომხმარებელი: sabagedenidze

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int n,a[3001], i, l, mn=1001, k, j, s, p;
main()
{
cin>>n;
for(i=1; i<=n; i++)
cin>>a[i];
for(i=1; i<=n; i++)
{
  s=a[i];
  for(l=i; l<=n; l++)
  {
    if(i!=l)
    s+=a[l];
    p=abs(s);
    if(mn>p)
    {
      mn=p;
      k=i;
      j=l;
    }
    else if((mn==p) && (l-i)>(j-k))
    {
      mn=p;
      k=i;
      j=l;
    }
  }

}
 cout<<k<<" "<<j<<" "<<mn;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
5
10
-5
-6
2
4
გამომავალი მონაცემები
4 6 0
თქვენი პასუხი
4 6 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3000
-531
-215
984
155
-158
913
-418
-159
529
244
-154
-836
-728
476
530
397
574
30
-937
-707
-638
649
789
-810
356
-379
-80
325
-121
-455
353
813
-247
-386
-420
698
4
-680
-150
-454
37
528
-216
994
983
865
626
711
904
356
318
-813
-470
233
-415
-197
243
-...
გამომავალი მონაცემები
990 2213 0
თქვენი პასუხი
990 2213 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0...
გამომავალი მონაცემები
1 3000 0
თქვენი პასუხი
1 3000 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000...
გამომავალი მონაცემები
3000 3000 999
თქვენი პასუხი
3000 3000 999
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3000
1
-1000
4
2
-999
-2
3
-998
4
4
-997
-2
5
-996
4
6
-995
-2
7
-994
4
8
-993
-2
9
-992
4
10
-991
-2
11
-990
4
12
-989
-2
13
-988
4
14
-987
-2
15
-986
4
16
-985
-2
17
-984
4
18
-983
-2
19
-982
4
20
-981
-2
21
-980
4
22
-979
-2
23
-978
4
24
-977
-2
25
-976...
გამომავალი მონაცემები
2 2995 0
თქვენი პასუხი
2 2995 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15
-83
-36
-541
896
687
-900
-539
640
-34
-515
156
-339
-898
-404
-114
გამომავალი მონაცემები
1 6 23
თქვენი პასუხი
1 6 23
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
70
-896
550
141
682
947
-648
-710
-150
-64
986
47
150
-493
810
-781
-715
655
-746
407
350
-333
-37
469
-31
-337
-916
-120
-227
-112
868
426
-72
-320
-206
695
389
-933
375
758
578
918
873
523
-836
593
74
-835
630
21
-677
90
336
155
-982
865
732
733
-266
545...
გამომავალი მონაცემები
20 31 0
თქვენი პასუხი
20 31 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
101
-161
527
-179
554
-709
454
-747
-382
-912
-444
-169
-604
802
621
909
84
817
-147
329
485
630
-465
-855
299
-513
-254
33
-71
-199
808
-676
987
780
-857
-409
-310
714
242
739
313
-654
-570
518
930
768
98
419
582
294
122
-130
93
-280
119
682
-293
434
260
...
გამომავალი მონაცემები
3 35 0
თქვენი პასუხი
3 35 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
455
629
890
589
-509
935
943
-842
-443
631
-657
-514
881
703
-857
-166
-559
452
-629
-823
-262
496
-906
-463
121
989
-397
-476
824
-230
-337
-745
-841
107
-249
-147
-716
741
235
-295
-981
-90
-581
668
-883
34
396
416
-568
767
654
109
-563
-918
-641
-431
-4...
გამომავალი მონაცემები
111 434 0
თქვენი პასუხი
111 434 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
790
-915
441
-962
174
-887
377
-632
-639
-764
-875
741
105
-3
-327
-819
-351
-115
-806
-809
-504
-65
498
62
143
474
99
179
-601
-526
-436
257
444
906
-152
-549
860
588
-698
-725
779
-88
-977
-739
-627
923
262
-686
-162
-827
-445
674
92
-214
266
446
-645
-8...
გამომავალი მონაცემები
3 740 0
თქვენი პასუხი
3 740 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1024
720
300
-663
-525
-861
-423
-352
243
-637
-655
651
-530
-259
655
-135
324
805
376
333
-381
190
-70
958
-544
225
530
601
612
154
126
-601
340
-83
236
-263
266
-582
-158
310
-904
231
560
-294
-211
-315
255
963
-92
243
-712
-478
815
139
590
18
424
191
-2...
გამომავალი მონაცემები
591 711 0
თქვენი პასუხი
591 711 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2123
480
-935
346
-884
287
-51
39
-400
152
886
229
351
11
220
-632
302
427
-200
-630
-787
496
714
945
322
451
-466
703
733
877
250
-536
208
-510
112
233
73
-592
518
-735
920
-140
-806
642
785
-737
793
-162
490
-393
158
662
-152
91
-609
-938
-592
937
938
18...
გამომავალი მონაცემები
8 1438 0
თქვენი პასუხი
8 1438 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3000
-237
-110
-344
246
275
835
-896
470
-938
120
460
426
-327
745
60
664
350
-97
203
-864
-997
191
674
-903
-691
-669
330
-893
593
-700
954
-444
-798
857
558
-845
26
365
318
-179
-99
852
337
-579
-467
278
421
770
-338
900
-945
366
145
710
752
-744
-358
86...
გამომავალი მონაცემები
236 2935 0
თქვენი პასუხი
236 2935 0
ჩეკერის პასუხი
YES