ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.02.2019 12:12:19

ამოცანა: რიცხვი

მომხმარებელი: lukamosiashvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,e,pi,p[2000009];
map <pair <int, int>, int> m;
int main(){
	ios_base::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
	cin>>a>>b;
	pi++;
	p[pi]=a;
	c=0;
	while(1){
		if(m[make_pair(p[pi],c)]==1){
			pi--;
			break;
		}
		m[make_pair(p[pi],c)]=1;
		d=p[pi]*b+c;
		c=d/10;
		d%=10;
		pi++;
		p[pi]=d;
	}
	if(p[pi]==0){
	    cout<<-1;
	    return 0;
	}
	for(c=pi; c>=1; c--) cout<<p[c];
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
8 1
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 3
გამომავალი მონაცემები
-1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 4
გამომავალი მონაცემები
128205
თქვენი პასუხი
128205
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 4
გამომავალი მონაცემები
179487
თქვენი პასუხი
179487
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 4
გამომავალი მონაცემები
230769
თქვენი პასუხი
230769
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 2
გამომავალი მონაცემები
105263157894736842
თქვენი პასუხი
105263157894736842
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 3
გამომავალი მონაცემები
2068965517241379310344827586
თქვენი პასუხი
2068965517241379310344827586
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 6
გამომავალი მონაცემები
1186440677966101694915254237288135593220338983050847457627
თქვენი პასუხი
1186440677966101694915254237288135593220338983050847457627
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 5
გამომავალი მონაცემები
163265306122448979591836734693877551020408
თქვენი პასუხი
163265306122448979591836734693877551020408
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 9
გამომავალი მონაცემები
10112359550561797752808988764044943820224719
თქვენი პასუხი
10112359550561797752808988764044943820224719
ჩეკერის პასუხი
YES