ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.02.2019 19:55:36

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: lukameladze

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
char a[1005][1005];
string s;
int main()
{
  for (int i=1; i<=3; i++)
  {
    cin>>s;
    a[i][1]=s[0];
    a[i][2]=s[1];
    a[i][3]=s[2];
  }
  for (int i=1; i<=3; i++)
  {
    if (a[i][1]==a[i][2] && a[i][2]==a[i][3] && a[i][1]=='0')
    {
      cout<<"SECOND"<<endl;
      return 0;
    }
    if (a[i][1]==a[i][2] && a[i][2]==a[i][3] && a[i][1]=='+')
    {
      cout<<"FIRST"<<endl;
      return 0;
    }
  }
 if (a[1][1]==a[2][1] && a[2][1]==a[3][1] && a[1][1]=='+') 
 	{ 
	 cout<<"FIRST"<<endl;
	 return 0;
	}
	if (a[1][1]==a[2][1] && a[2][1]==a[3][1] && a[1][1]=='0') 
 	{ 
	 cout<<"SECOND"<<endl;
	 return 0;
	}
	
	
	 if (a[1][2]==a[2][2] && a[2][2]==a[3][2] && a[1][2]=='+') 
 	{ 
	 cout<<"FIRST"<<endl;
	 return 0;
	}
	if (a[1][2]==a[2][2] && a[2][2]==a[3][2] && a[1][2]=='0') 
 	{ 
	 cout<<"SECOND"<<endl;
	 return 0;
	}
	
		 if (a[1][3]==a[2][3] && a[2][3]==a[3][3] && a[1][3]=='+') 
 	{ 
	 cout<<"FIRST"<<endl;
	 return 0;
	}
	if (a[1][3]==a[2][3] && a[2][3]==a[3][3] && a[1][3]=='0') 
 	{ 
	 cout<<"SECOND"<<endl;
	 return 0;
	}
 
 
 
 
 
 
  if (a[1][1]==a[2][2] && a[2][2]==a[3][3] && a[1][1]=='0')
  {
    cout<<"SECOND"<<endl;
    return 0;
  }
   if (a[1][1]==a[2][2] && a[2][2]==a[3][3] && a[1][1]=='+')
  {
    cout<<"FIRST"<<endl;
    return 0;
  }
  if (a[1][3]==a[2][2] && a[2][2]==a[3][1] && a[1][3]=='0')
  {
    cout<<"SECOND"<<endl;
    return 0;
  }
  if (a[1][3]==a[2][2] && a[2][2]==a[3][1] && a[1][3]=='+')
  {
    cout<<"FIRST"<<endl;
    return 0;
  }
  cout<<"NO ONE";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES