ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.12.2018 00:28:21

ამოცანა: რიცხვი

მომხმარებელი: Dark_Knight

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა/* c++ -is silamaze :3 */

#include <algorithm>
#include <string>
#include <iostream>

int main(int argc, char **argv) {
 using namespace std; 
  string x;
  string y;
  while (cin >> x) {
  y=x;
  next_permutation(x.begin(),x.end());
  if(y==x){
  	cout<<0;
	}
	else{
		cout<<x<<endl;
	}
 }
 return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
999999
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
38
გამომავალი მონაცემები
83
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
818
გამომავალი მონაცემები
881
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
51559
გამომავალი მონაცემები
51595
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
313220
გამომავალი მონაცემები
320123
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
YES