ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 11.02.2019 16:15:19

ამოცანა: X3

მომხმარებელი: nucikonuca

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#define ll long long
using namespace std;
ll n,j,i,s1[21],s2[21],a,t;
ll ans;
int main () {
  cin>>n;
  for(i=1; i<=n; i++){
    cin>>a; t=1;
    while(a>0){
      if(a%2==1)s1[t]++;
      a/=2; t++;
    }
  } 
  
  ll y=1;
  for(i=1; i<=21; i++){
    s2[i]=n-s1[i];
    ans+=s1[i]*s2[i]*y; y*=2;
  }
  cout<<ans;
 }

ტესტები

შემავალი მონაცემები
2
19
10
გამომავალი მონაცემები
25
თქვენი პასუხი
25
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
7
3
5
გამომავალი მონაცემები
12
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
9
13
1
9
6 
გამომავალი მონაცემები
84
თქვენი პასუხი
84
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
10
4
10
1
10
გამომავალი მონაცემები
80
თქვენი პასუხი
80
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
15
2
5
6
14
1
4
12
2
4
6
12
9
13
12
2
14
1
15
13
გამომავალი მონაცემები
1430
თქვენი პასუხი
1430
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
1000
527
526
196
656
4
2
309
563
209
619
673
59
580
129
240
579
61
84
7
330
865
710
485
409
261
653
402
73
139
13
82
17
538
629
672
893
630
332
455
190
950
480
248
529
608
839
107
20
274
466
349
138
...
გამომავალი მონაცემები
2509945
თქვენი პასუხი
2509945
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5000
100
55
69
75
63
32
67
89
54
62
71
45
54
79
99
60
9
31
52
81
7
15
64
98
84
71
13
21
2
57
78
51
11
98
25
25
82
43
13
35
56
84
31
10
14
29
69
74
11
72
7
70
86
70
67
21
92
79
93
93
87
71
44
4...
გამომავალი მონაცემები
753779760
თქვენი პასუხი
753779760
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
44412
733
1127
747
611
1239
502
1061
1040
713
150
1048
531
645
924
287
511
1216
1134
1100
491
1219
29
744
919
23
614
220
464
123
1140
395
1033
1025
78
579
1199
757
397
1174
227
547
1157
936
1191
1016
1222
637
...
გამომავალი მონაცემები
787695604654
თქვენი პასუხი
787695604654
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50000
832245
482146
279698
998371
165571
956669
347214
926570
442361
712141
116563
935647
217554
834668
229592
728101
13502
211592
457136
704563
838820
289386
371591
235711
119136
377815
283503
590507
250904
787822
75918
599...
გამომავალი მონაცემები
653911296504561
თქვენი პასუხი
653911296504561
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100000
156733
395897
992532
310055
44539
429542
415485
613295
713107
375947
308262
994391
861989
321545
47949
547281
860945
779621
548584
956161
579295
819777
143738
149211
401441
525293
337942
368388
722260
934430
747063
39...
გამომავალი მონაცემები
2615603138478415
თქვენი პასუხი
2615603138478415
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000000
3423
557341
369724
964274
370284
127757
642407
239309
264589
202574
476768
262620
937283
12588
615730
331098
244961
650714
408789
996070
683244
614804
84927
715316
257793
697278
635346
418174
291956
879493
20827
8117...
გამომავალი მონაცემები
261537968434416382
თქვენი პასუხი
261537968434416382
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
864313
15932
203517
194267
60734
126833
220264
196540
185269
111802
61198
143574
128315
842
23546
8492
85560
224980
157702
98613
88431
181661
15988
34310
132975
11159
181710
108769
194145
85918
85472
208561
129190
56145
19...
გამომავალი მონაცემები
48286566651590146
თქვენი პასუხი
48286566651590146
ჩეკერის პასუხი
YES