ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.02.2019 01:41:00

ამოცანა: ინტერვალები და წერტილები

მომხმარებელი: duridia

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define scanVec(vec , n) for(int i = 0; i < n ; i++){ cin>>vec[i];}
#define printVec(vec , n) for(int i = 0; i < n ; i++){ cout<<vec[i]<<" ";}
#define S second
#define F first
const int MOD = 1e9 + 7;


// a d f j k l ;
int main(){
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  int n , l , s;
  cin>>n;
  vector< pair< int , int > > v;
  for(int i = 0 ; i < n ; i++){
    cin>>l>>s;
    v.pb( mp(l , s));
    v.pb( mp(l+s , -l));
  }
  sort(v.begin() , v.end());
  // cout<<endl;
  // for(int i = 0 ; i < v.size() ; i++){
  //   // if(v[i].S > 0){
  //   //   cout<<v[i].F<<" ";  
  //   // }else cout<<v[i].S<<" ";
  //   cout<<v[i].F<<" "<<v[i].S<<endl; 
  // }
  // cout<<endl;
  set<int> op;
  int res = 0;
  int last = -1;
  for(int i = 0 ; i < v.size() ; i++){
    if(v[i].S < 0){
      if(op.count(- v[i].S)){
        last = v[i].F;
        res++;
        op.clear();
      }
    }else if(v[i].F != last){
      op.insert(v[i].F);
    } 
  }
  cout<<res<<endl;

  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7
2 4
4 7
3 3
5 3
9 4
1 5
7 3
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3200
2486517 2161814
269352 1183772
1352972 3023546
1087895 3782384
2389540 13543
2889550 172643
454504 464757
941204 3671995
3486718 462484
1293446 923898
2054144 734810
1877686 124745
911038 2379880
1961980 2380602
2125980 684369
789000 963595
1363053 21...
გამომავალი მონაცემები
78
თქვენი პასუხი
78
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9900
25619 197703
156090 191702
136043 70538
119665 236060
49526 20846
389266 49353
5510 237699
292198 76462
255285 62312
201593 23230
57714 25555
489044 4549
163712 310322
132799 77351
450189 50846
157262 175633
167830 33248
218425 115079
296776 28688
183...
გამომავალი მონაცემები
137
თქვენი პასუხი
137
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19900
2693614 1167493
2125555 123861
1233129 841274
296548 2540520
2679378 2348735
2320743 1211666
355682 365882
3455655 1628291
1285180 1725870
3360289 135140
1752357 915068
39393 1224413
3033245 996844
822601 1203363
786318 1644461
3735865 595894
3402847...
გამომავალი მონაცემები
189
თქვენი პასუხი
189
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
32000
521123 742162
1664482 1948733
5100083 80395
422567 3713911
3019182 130403
1479489 1020269
849774 3063200
1280003 588139
1029523 1506241
1349970 1226366
1922953 407482
1669291 1137174
1640004 412598
1865051 931260
2465255 1252214
1626635 1713059
14171...
გამომავალი მონაცემები
252
თქვენი პასუხი
252
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15
11 16
34 4
9 37
7 26
25 7
34 5
11 3
15 2
30 14
10 2
9 12
1 38
2 32
11 23
15 12
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
28
55 18
7 19
47 3
2 55
38 7
3 18
61 6
12 4
11 12
1 21
14 34
63 36
26 67
33 18
48 43
38 59
38 7
46 8
43 19
84 1
67 2
45 48
35 16
41 8
37 27
13 32
18 24
27 21
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50
104 11
11 90
27 113
109 37
88 2
23 111
75 155
7 186
114 126
42 28
69 62
150 34
5 36
23 102
168 21
79 71
177 45
67 114
153 14
127 1
122 118
163 4
57 37
109 15
132 13
85 10
60 12
15 21
115 66
106 115
39 149
175 22
56 86
129 44
57 47
178 41
61 139
47 138
1...
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
88
61 362
209 158
321 20
577 28
193 494
31 37
155 149
275 185
309 11
64 195
192 45
86 186
367 4
120 112
337 277
260 74
290 273
167 5
372 205
202 75
584 111
618 66
26 314
74 192
223 265
53 16
346 259
376 195
203 3
35 134
395 70
212 80
64 273
186 175
146 204...
გამომავალი მონაცემები
14
თქვენი პასუხი
14
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
151
794 540
432 220
852 527
1270 292
40 1016
1336 51
1183 115
548 259
884 299
143 798
385 142
76 320
710 500
637 32
705 201
246 415
1093 222
48 1047
9 865
334 1055
543 543
882 325
432 870
647 486
133 129
682 102
1228 70
16 251
671 205
811 431
807 269
242 4...
გამომავალი მონაცემები
13
თქვენი პასუხი
13
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
313
2525 549
405 1704
3686 1644
546 3812
1394 723
660 929
2045 1230
2213 2981
2388 25
1556 1001
4032 318
1973 768
2295 401
674 400
3627 769
610 3020
1182 2032
1507 1055
167 717
534 1111
592 3549
1387 879
1765 142
1375 96
3684 1280
4367 834
3941 1520
2282 1...
გამომავალი მონაცემები
19
თქვენი პასუხი
19
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
720
53669 174291
112504 81660
127463 109228
20903 79739
116537 6414
15174 13390
17910 98524
117747 33721
27906 100441
15934 74656
29393 54495
204042 11420
132021 50269
53417 44917
181806 804
20442 8947
232486 1327
6182 126368
20301 129019
79227 84487
43974...
გამომავალი მონაცემები
39
თქვენი პასუხი
39
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1428
81624 330994
647054 56959
358057 246328
502589 305668
59274 874472
654196 110258
239601 205570
139614 498655
466061 264578
641920 49055
255340 58877
751917 6634
456283 178423
494032 431553
87761 774028
316294 62350
28165 407424
481128 393308
171283 56...
გამომავალი მონაცემები
51
თქვენი პასუხი
51
ჩეკერის პასუხი
YES