ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 11.06.2020 17:20:11

ამოცანა: ღობის შეღებვა

მომხმარებელი: Vatt0

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int a,b,c,d,n,i,k[101],ans;

int main(){
	cin>>a>>b>>c>>d;
  for (i=a; i<b; i++)
    k[i]=1;
  for (i=c; i<d; i++)
    k[i]=1;
  for (i=0; i<=100; i++)
    if (x[i]k=1) ans++;
  cout<<ans;
}
PROB_cpp_UID709PID384_61d74b/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID709PID384_61d74b/main.cpp:12:13: error: 'x' was not declared in this scope
     if (x[i]k=1) ans++;
       ^
PROB_cpp_UID709PID384_61d74b/main.cpp:12:17: error: expected ')' before 'k'
     if (x[i]k=1) ans++;
         ^