ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.06.2020 17:55:05

ამოცანა: Hello, World

მომხმარებელი: 1232413124

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main (){
    cout<<"Hello,World"
}
PROB_cpp_UID1548PID8_a916b7/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1548PID8_a916b7/main.cpp:5:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^