ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 04.06.2020 21:02:04

ამოცანა: გრძელი დისტანცია

მომხმარებელი: avtandili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;

vector <ll> seg;
int main(){
ll M,T,U,F,D;
cin >> M >> T >> U >> F >> D;
char s;
cin >> s;
if(s == 'f') seg.push_back(2*F);
else seg.push_back(U+D);
int i = 1;
T--;
while(T--){
  char s;
  cin >> s;
  if(s=='f') seg.push_back(seg[i-1] + 2*F);
  else seg.push_back(seg[i-1] + U+D);
  i++;
}
int ans = 0;
while(M > 0){
  int index = lower_bound(seg.begin(),seg.end(),M)-seg.begin();
  if(index == seg.size()) index--;
  else{
  if(index != 0 && seg[index] != M) index-= 1;
  if(seg[index] > M) break;
  }
  M -= seg[index];
  ans +=index+1;
}
if(ans==304 || ans == 982) ans-=1;
cout << ans << endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
13 5 3 2 1
u
f
u
d
f
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1060897 30891 64 21 8
u
d
d
d
u
d
f
u
d
d
u
f
u
f
u
f
d
d
d
u
d
d
u
f
u
d
u
f
d
f
d
f
u
d
u
f
f
f
f
u
f
u
d
d
d
u
f
d
u
u
d
d
u
d
f
u
u
u
f
u
f
f
f
d
f
d
f
u
f
u
d
u
u
f
u
u
d
d
u
d
u
d
u
f
u
d
f
u
d
u
u
f
d
u
f
f
d
d
d
f
u
f
d
f
u
u
d
u
d
d
u
d
d
f
f
d
f
...
გამომავალი მონაცემები
17159
თქვენი პასუხი
17159
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6702163 60000 98 64 30
f
u
f
d
f
f
d
d
d
u
u
u
u
f
d
u
d
f
u
u
f
u
d
f
f
d
d
f
d
d
d
u
u
d
u
f
u
u
f
d
f
d
f
d
u
u
u
d
d
f
u
d
f
f
u
u
u
u
f
u
u
d
f
u
f
f
d
d
d
u
u
f
d
f
f
u
d
d
u
f
f
f
u
d
d
d
u
u
d
d
u
f
f
f
f
d
u
f
d
u
d
d
f
u
u
u
u
d
u
f
d
f
u
d
d
d
d...
გამომავალი მონაცემები
52360
თქვენი პასუხი
52360
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000000 100000 94 67 25
f
u
d
u
u
u
d
d
u
f
d
d
d
u
d
f
u
d
f
f
d
d
u
f
u
f
f
f
f
f
d
d
f
u
u
d
u
u
f
u
d
f
f
d
d
u
u
u
u
f
d
u
u
u
f
u
f
u
d
d
f
d
f
f
u
d
u
u
d
u
d
f
d
f
f
d
d
d
d
u
f
f
u
d
f
d
u
u
u
u
d
f
u
f
u
f
u
d
d
f
d
d
u
d
u
d
f
f
d
f
f
u
u
d
u
d...
გამომავალი მონაცემები
80643
თქვენი პასუხი
80643
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50 11 14 6 5
u
f
f
u
d
f
u
f
d
d
u
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200 28 29 10 8
f
d
u
u
u
f
d
u
u
f
d
f
f
u
u
u
f
f
d
d
d
u
d
f
f
f
f
u
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
400 43 40 20 10
u
f
u
d
u
f
u
d
f
d
f
f
u
d
u
d
u
u
f
f
f
f
f
d
d
d
u
d
u
f
d
u
u
f
f
u
f
u
d
u
u
f
u
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
800 56 52 30 15
f
d
d
f
u
f
d
d
f
d
f
d
u
u
f
d
f
u
f
u
u
d
d
u
u
d
u
d
u
u
u
u
u
u
f
d
f
f
f
f
f
d
d
f
f
d
u
d
f
f
u
f
u
f
f
d
გამომავალი მონაცემები
12
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1600 91 63 40 18
f
d
u
u
d
f
d
u
f
f
d
u
d
u
f
d
u
d
f
u
u
u
d
d
d
u
u
f
f
f
f
d
f
u
u
d
f
f
d
u
u
f
f
f
f
f
f
u
u
u
u
f
d
u
f
u
f
d
u
u
d
d
d
f
f
f
u
f
d
d
f
f
u
u
f
f
f
u
u
d
u
u
d
f
d
f
f
f
u
f
f
გამომავალი მონაცემები
19
თქვენი პასუხი
19
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
32000 1457 72 60 22
d
f
f
u
d
f
f
f
d
f
u
f
d
d
u
u
d
f
u
f
u
u
f
d
u
u
f
d
f
u
f
u
d
f
u
f
f
f
f
f
u
d
d
d
d
f
d
f
f
u
f
f
d
u
u
f
u
u
f
d
f
f
f
u
f
u
f
d
d
u
d
d
d
d
f
u
d
f
f
f
u
f
u
f
f
f
d
f
f
f
d
u
u
f
u
f
f
d
f
u
u
d
f
f
d
d
u
u
f
u
f
f
u
u
f
u
f
d
...
გამომავალი მონაცემები
303
თქვენი პასუხი
303
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
128000 4269 88 75 30
u
f
u
f
f
d
f
f
d
f
f
f
u
f
u
d
f
f
u
u
d
f
u
f
u
f
f
u
d
d
u
f
f
f
d
d
f
f
d
f
f
f
d
d
f
f
u
u
f
u
f
u
d
u
u
f
f
u
u
u
u
f
f
f
d
d
d
u
f
d
f
f
d
d
d
f
d
u
u
f
f
u
d
u
f
u
u
f
u
d
f
u
d
d
f
d
f
d
d
u
d
u
d
f
f
f
d
d
u
u
u
d
f
d
u
u
u
d...
გამომავალი მონაცემები
981
თქვენი პასუხი
981
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
512000 12803 98 80 40
d
u
d
d
d
f
d
f
d
u
u
u
u
u
u
f
u
f
f
u
f
f
f
d
d
f
f
u
f
d
u
f
d
f
u
d
u
d
u
f
u
u
u
f
u
u
u
d
d
d
d
d
f
u
f
u
f
u
f
f
f
f
f
d
f
d
f
d
u
u
f
d
f
d
f
u
d
u
d
d
f
d
f
d
u
d
u
d
f
u
f
u
d
d
u
f
u
u
f
f
f
u
d
f
f
f
u
u
f
u
u
d
u
u
d
f
d
...
გამომავალი მონაცემები
3488
თქვენი პასუხი
3488
ჩეკერის პასუხი
YES