ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.02.2019 19:28:41

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: SuperGeorgian

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
char x[4][4];
int p,n;
int main()
{
  for (int i=1; i<=3; i++)
    for (int j=1; j<=3; j++)
    cin>>x[i][j];
    
  for (int i=1; i<=3; i++)
  {
    p=0; n=0;
    for (int j=1; j<=3; j++)
    {
      if (x[i][j]=='+') p++;
      else
      if (x[i][j]=='0') n++;
    }
    
    if (p==3) {cout<<"FIRST"; return 0;}
    if (n==3) {cout<<"SECOND"; return 0;}
  }
  p=0; n=0;
  
  for (int j=1; j<=3; j++)
  {
    p=0; n=0;
    for (int i=1; i<=3; i++)
    {
      if (x[i][j]=='+') p++;
      if (x[i][j]=='0') n++;
    }
    
    if (n==3) {cout<<"SECOND"; return 0;}
    if (p==3) {cout<<"FIRST"; return 0;}
  }
  
  p=0; n=0;
  for (int i=1; i<=3; i++)
  {
    if (x[i][i]=='+') p++;
    if (x[i][i]=='0') n++;
  }
  if (p==3) {cout<<"FIRST"; return 0;}
  if (n==3) {cout<<"SECOND"; return 0;}
  
  p=0; n=0;
  if (x[1][3]=='+') p++;
  if (x[1][3]=='0') n++;
  
  if (x[2][2]=='+') p++;
  if (x[2][2]=='0') n++;
  
  if (x[3][1]=='+') p++;
  if (x[3][1]=='0') n++;
  
  if (p==3) {cout<<"FIRST"; return 0;}
  if (n==3) {cout<<"SECOND"; return 0;}
  
  cout<<"NO ONE";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES