ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.02.2019 19:00:32

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: dzroxistili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int i, j, b[3][3], k, c[8];
char a[3][3];
int main(){
for(i=0; i<3; i++){
  for(j=0; j<3; j++){
    cin>>a[i][j];
    if(a[i][j]=='*') b[i][j]=0;
    if(a[i][j]=='0') b[i][j]=-1;
    if(a[i][j]=='+') b[i][j]=1;
}}
c[0]=b[0][0]+b[1][1]+b[2][2];  
c[1]=b[0][2]+b[1][1]+b[2][0];
c[2]=b[0][0]+b[0][1]+b[0][2];  
c[3]=b[1][0]+b[1][1]+b[1][2];
c[4]=b[2][0]+b[2][1]+b[2][2];  
c[5]=b[0][0]+b[1][0]+b[2][0];
c[6]=b[0][1]+b[1][1]+b[2][1];  
c[7]=b[0][2]+b[1][2]+b[2][2];
for(i=0; i<=7; i++){
  if (c[i]==3){
  cout<<"FIRST";
  k++;
  break;
  }
  if (c[i]==-3){
    cout<<"SECOND";
    k++;
    break;
  }
}
if(k==0) cout<<"NO ONE";
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES