ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.05.2020 19:43:14

ამოცანა: კენტი გამყოფები

მომხმარებელი: Vatt0

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,d,i;
main()
{
	cin >> a;
	cout << 1 << endl;
	for (i=2; i<=a; i++)
	{
		{
		if 
		(a%i==0 && i%2!=0)
		cout << i << endl;
		}
		
	}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
36
გამომავალი მონაცემები
1
3
9
თქვენი პასუხი
1
3
9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997
გამომავალი მონაცემები
1
997
თქვენი პასუხი
1
997
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9999
გამომავალი მონაცემები
1
3
9
11
33
99
101
303
909
1111
3333
9999
თქვენი პასუხი
1
3
9
11
33
99
101
303
909
1111
3333
9999
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
76
გამომავალი მონაცემები
1
19
თქვენი პასუხი
1
19
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
875
გამომავალი მონაცემები
1
5
7
25
35
125
175
875
თქვენი პასუხი
1
5
7
25
35
125
175
875
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6009
გამომავალი მონაცემები
1
3
2003
6009
თქვენი პასუხი
1
3
2003
6009
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9900
გამომავალი მონაცემები
1
3
5
9
11
15
25
33
45
55
75
99
165
225
275
495
825
2475
თქვენი პასუხი
1
3
5
9
11
15
25
33
45
55
75
99
165
225
275
495
825
2475
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
45
გამომავალი მონაცემები
1
3
5
9
15
45
თქვენი პასუხი
1
3
5
9
15
45
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
777
გამომავალი მონაცემები
1
3
7
21
37
111
259
777
თქვენი პასუხი
1
3
7
21
37
111
259
777
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
901
გამომავალი მონაცემები
1
17
53
901
თქვენი პასუხი
1
17
53
901
ჩეკერის პასუხი
YES