ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.02.2019 14:16:32

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: nika31

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
  string k,a,c;
  cin>>a>>k>>c;
  if(a[0]=='+' && k[0]=='+' && c[0]=='+'){
      cout<<"FIRST";return 0;
  }
  if(a[0]=='+' && k[1]=='+' && c[2]=='+'){
      cout<<"FIRST";return 0;
  }
  if(a[1]=='+' && k[1]=='+' && c[1]=='+'){
      cout<<"FIRST";return 0;
  }
  if(a[2]=='+' && k[2]=='+' && c[2]=='+'){
      cout<<"FIRST";return 0;
  }
  if(a[0]=='+' && a[1]=='+' && a[2]=='+'){
      cout<<"FIRST";return 0;
  }
  if(k[0]=='+' && k[1]=='+' && k[2]=='+'){
      cout<<"FIRST";return 0;
  }
  if(c[0]=='+' && c[1]=='+' && c[2]=='+'){
      cout<<"FIRST"; return 0;
  }
  if(a[2]=='+' && k[1]=='+' && c[0]=='+'){
      cout<<"FIRST";return 0;
  }
  if(a[0]=='0' && k[0]=='0' && c[0]=='0'){
      cout<<"SECOND";return 0;
  }
  if(a[0]=='0' && k[1]=='0' && c[2]=='0'){
      cout<<"SECOND";return 0;
  }
  if(a[1]=='0' && k[1]=='0' && c[1]=='0'){
      cout<<"SECOND";return 0;
  }
  if(a[2]=='0' && k[2]=='0' && c[2]=='0'){
      cout<<"SECOND";return 0;
  }
  if(a[0]=='0' && a[1]=='0' && a[2]=='0'){
      cout<<"SECOND";return 0;
  }
  if(k[0]=='0' && k[1]=='0' && k[2]=='0'){
      cout<<"SECOND";return 0;
  }
  if(c[0]=='0' && c[1]=='0' && c[2]=='0'){
      cout<<"SECOND";return 0;}
  if(a[2]=='0' && k[1]=='0' && c[0]=='0'){
      cout<<"SECOND";return 0;
  }
  cout<<"NO ONE";
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES