ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.02.2019 14:10:09

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: anri

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
  string a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if(a[0]=='+' && b[0]=='+' && c[0]=='+'){
      cout<<"FIRST";
      return 0;
  }
  if(a[0]=='+' && b[1]=='+' && c[2]=='+'){
      cout<<"FIRST";
       return 0;
  }
  if(a[1]=='+' && b[1]=='+' && c[1]=='+'){
      cout<<"FIRST";
       return 0;
  }
  if(a[2]=='+' && b[2]=='+' && c[2]=='+'){
      cout<<"FIRST";
       return 0;
  }
  if(a[0]=='+' && a[1]=='+' && a[2]=='+'){
      cout<<"FIRST";
       return 0;
  }
  if(b[0]=='+' && b[1]=='+' && b[2]=='+'){
      cout<<"FIRST";
       return 0;
  }
  if(c[0]=='+' && c[1]=='+' && c[2]=='+'){
      cout<<"FIRST"; 
       return 0;
  }
  if(a[2]=='+' && b[1]=='+' && c[0]=='+'){
      cout<<"FIRST";
       return 0;
  }
  
  
  if(a[0]=='0' && b[0]=='0' && c[0]=='0'){
      cout<<"SECOND";
       return 0;
  }
  if(a[0]=='0' && b[1]=='0' && c[2]=='0'){
      cout<<"SECOND";
       return 0;
  }
  if(a[1]=='0' && b[1]=='0' && c[1]=='0'){
      cout<<"SECOND";
       return 0;
  }
  if(a[2]=='0' && b[2]=='0' && c[2]=='0'){
      cout<<"SECOND";
       return 0;
  }
  if(a[0]=='0' && a[1]=='0' && a[2]=='0'){
      cout<<"SECOND";
       return 0;
  }
  if(b[0]=='0' && b[1]=='0' && b[2]=='0'){
      cout<<"SECOND";
       return 0;
  }
  if(c[0]=='0' && c[1]=='0' && c[2]=='0'){
      cout<<"SECOND";
       return 0;
  }
  if(a[2]=='0' && b[1]=='0' && c[0]=='0'){
      cout<<"SECOND";
       return 0;
  }
  cout<<"NO ONE";
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES