ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.02.2019 13:20:15

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: nikazubi

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,p,l,k,i,r,x,b,m,f,c,d,h,y,w,e,t,a,j[100005],g[100005];
string v,s;
char q[3][3];
main(){
  for (i=0;i<3;i++)
    for (b=0;b<3;b++)
      cin>>q[i][b];
  for (i=0;i<3;i++){
    if (q[i][0]==q[i][1] && q[i][1]==q[i][2]) {
      if (q[i][0]=='+') {cout<<"FIRST";return 0;}
        else {cout<<"SECOND";return 0;}
    }
  }
  for (b=0;b<3;b++){
    if (q[0][b]==q[1][b] && q[1][b]==q[2][b]) {
      if (q[0][b]=='+') {cout<<"FIRST";return 0;}
        else {cout<<"SECOND";return 0;}
    }
  }
  if (q[0][0]==q[1][1] && q[1][1]==q[2][2]){
    if (q[0][0]=='+') {cout<<"FIRST";return 0;}
      else {cout<<"SECOND";return 0;}
  }
  if (q[0][2]==q[1][1] && q[1][1]==q[2][0]){
    if (q[0][2]=='+') {cout<<"FIRST";return 0;}
      else {cout<<"SECOND";return 0;}
  }
  cout<<"NO ONE";
}


ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES