ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 04.02.2019 16:12:22

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: Sabamak

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
	char a;
	int g, d;
	d = 0;
	g = 0;
	vector<vector < int>> v;
	for (int i = 0; i < 3; i++) {
		vector <int> k;
		for (int c = 0; c < 3; c++) {
			cin >> a;
			if (a == '+') {
				k.push_back(1);
			}
			else {
				if (a == '0') {
					k.push_back(-1);
				}
				else {
					k.push_back(0);
				}
			}
		}
		v.push_back(k);
	}
	int sum = 0, bla = 0;
	for (int i = 0; i < 3; i++) {
		for (int c = 0; c < 3; c++) {
			sum += v[i][c];
			bla += v[c][i];
		}
		if (bla == 3 || sum == 3) {
			if (g < sum) {
				g = sum;
			}
			if (d < bla) {
				d = bla;
			}
			cout << "FIRST" << endl;
			break;
		}
		if (bla == -3 || sum == -3) {
			if (g > sum) {
				g = sum;
			}
			if (d > bla) {
				d = bla;
			}
			cout << "SECOND" << endl;
			break;
		}
		
		sum = 0;
		bla = 0;
		
	}

	if (g != 3 && d!=3 && g!=-3 && d!=-3) {
		if (v[0][0] + v[1][1] + v[2][2] == 3 || v[2][0] + v[1][1] + v[0][2] == 3) {
			cout << "FIRST" << endl;

		}
		else {

			if (v[0][0] + v[1][1] + v[2][2] == -3 || v[2][0] + v[1][1] + v[0][2] == -3) {
				cout << "SECOND" << endl;
			}
			else {
				cout << "NO ONE" << endl;
			}

		}
	}
	


	
	system("pause");
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES