ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 04.02.2019 01:18:28

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: gamzaza

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int a,s,d[5][5],y[8],f,g,h,j,k,l,i;
char x[3][3];
main(){
for(i=0;i<3;i++){
  for(a=0;a<3;a++){
    cin>>x[i][a];
    if(x[i][a]=='*') d[i][a]=0;
    if(x[i][a]=='0') d[i][a]=-1;
    if(x[i][a]=='+') d[i][a]=1;
}}
y[0]=d[0][0]+d[1][1]+d[2][2];  y[1]=d[0][2]+d[1][1]+d[2][0];
y[2]=d[0][0]+d[0][1]+d[0][2];  y[3]=d[1][0]+d[1][1]+d[1][2];
y[4]=d[2][0]+d[2][1]+d[2][2];  y[5]=d[0][0]+d[1][0]+d[2][0];
y[6]=d[0][1]+d[1][1]+d[2][1];  y[7]=d[0][2]+d[1][2]+d[2][2];
for(i=0;i<7;i++){
  if (y[i]==3) {cout<<"FIRST";return 0;}
  if (y[i]==-3){cout<<"SECOND";return 0;}}
cout<<"NO ONE";}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES