ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 03.02.2019 11:44:51

ამოცანა: გამყოფების რაოდენობა

მომხმარებელი: Niko2019

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,i,n;
main(){
  cin>>a;
  for (i=1; i<=a; i++){
  if (a%i==0) n++;
  
  cout<<n;
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
36
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
123445556667777778888888888888888889
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
112
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
29999
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223333333333333333333333333333...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2113
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8128
გამომავალი მონაცემები
14
თქვენი პასუხი
1223333444444445555555555555555666666666666666666666666666666667777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777778888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11025
გამომავალი მონაცემები
27
თქვენი პასუხი
1122334455555566666677778888888888999999999910101010111111111111111111111111111112121212121212121212121213131313131313131313131313131313131313131313131313131313131314141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141415151515...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
1223444445555555555666667777777777777777777777777888888888888888888888888888888888888888888888888889
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
1223
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9999
გამომავალი მონაცემები
12
თქვენი პასუხი
1122222233444444444444444444444455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555566777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777...
ჩეკერის პასუხი
NO