ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 03.02.2019 11:44:24

ამოცანა: გამყოფების რაოდენობა

მომხმარებელი: Niko2019

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაu
PROB_cpp_UID212PID55_67ca6f/main.cpp:1:1: error: 'u' does not name a type
 u
 ^