ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.03.2020 23:28:44

ამოცანა: ქათამნახევარი

მომხმარებელი: suger

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაusing namespace std;
long long n,m;
main(){
cin>>n>>m;
cout<<n*m/1.5;
}
PROB_cpp_UID1358PID157_4cc03c/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1358PID157_4cc03c/main.cpp:5:1: error: 'cin' was not declared in this scope
 cin>>n>>m;
 ^~~
PROB_cpp_UID1358PID157_4cc03c/main.cpp:6:1: error: 'cout' was not declared in this scope
 cout<<n*m/1.5;
 ^~~~