ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.03.2020 21:24:54

ამოცანა: ხურდა

მომხმარებელი: f1sh

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++/h>
using namespace std;
int main()
{
  int A,B,C,D;
  cin>>A>>B>>C>>D;
  cout<<(A*100+B-C*100-D)/100<<" "<<(A*100+B-C*100-D)%100;
}
PROB_cpp_UID1357PID123_faeed3/main.cpp:1:25: fatal error: bits/stdc++/h: No such file or directory
 #include <bits/stdc++/h>
             ^
compilation terminated.