ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.03.2020 21:24:02

ამოცანა: ხეივანი

მომხმარებელი: Choko

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n,a,b,c;
  int s=0;
  cin >> n;
  int f1[n];
  int f2[n];
  for( int i=0;i<n;i++){
    cin >> f1[i] >> f2[i];
if (f1[i]<f2[i] )s=s+f2[i]-f1[i];
else s= s+ f1[i]-f2[i];

  }
cout<< s;
  }

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4
7 3
2 4
5 5
8 11
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
10 10
7 7
8 8
12 12
4 4
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
7 6
8 4
3 4
6 1
3 7
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
15
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
3 3
4 9
9 4
2 3
2 3
6 2
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
16
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
7 10
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES