ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.03.2020 13:04:29

ამოცანა: საყრდენები

მომხმარებელი: akomikhaksivili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a,b,c;
int main(){

cin>>a>>b;
c=(b-a)/4;
cout<<a+c<<endl;
cout<<a+(c*2)<<endl;
cout<<a+(c*3)<<endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
24 40
გამომავალი მონაცემები
28 32 36
თქვენი პასუხი
28
32
36
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
40 80
გამომავალი მონაცემები
50 60 70
თქვენი პასუხი
50
60
70
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
120 200
გამომავალი მონაცემები
140 160 180
თქვენი პასუხი
140
160
180
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200 600 
გამომავალი მონაცემები
300 400 500
თქვენი პასუხი
300
400
500
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 11
გამომავალი მონაცემები
8 9 10
თქვენი პასუხი
8
9
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
32 44
გამომავალი მონაცემები
35 38 41
თქვენი პასუხი
35
38
41
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
222 666
გამომავალი მონაცემები
333 444 555
თქვენი პასუხი
333
444
555
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
250 850
გამომავალი მონაცემები
400 550 700
თქვენი პასუხი
400
550
700
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2341 7289
გამომავალი მონაცემები
3578 4815 6052
თქვენი პასუხი
3578
4815
6052
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1203 24859
გამომავალი მონაცემები
7117 13031 18945
თქვენი პასუხი
7117
13031
18945
ჩეკერის პასუხი
YES