ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.03.2020 03:03:10

ამოცანა: მძიმეების ჩამატება

მომხმარებელი: VIraca

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>

int main(){
  std::string number;
  std::cin >> number;
  std::cout << number[0];

  for(int i = 1; i < number.length(); i++){
    if((number.length() - i) % 3 == 0) // (number.length() - i) is because we are going from right to left otherwise it would be from left to right
      std::cout << ',';
    std::cout << number[i];
  }
  std::cout << std::endl;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1134
გამომავალი მონაცემები
1,134
თქვენი პასუხი
1,134
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25
გამომავალი მონაცემები
25
თქვენი პასუხი
25
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12312312
გამომავალი მონაცემები
12,312,312
თქვენი პასუხი
12,312,312
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
999999999
გამომავალი მონაცემები
999,999,999
თქვენი პასუხი
999,999,999
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
34565672
გამომავალი მონაცემები
34,565,672
თქვენი პასუხი
34,565,672
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2000000000
გამომავალი მონაცემები
2,000,000,000
თქვენი პასუხი
2,000,000,000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4343434
გამომავალი მონაცემები
4,343,434
თქვენი პასუხი
4,343,434
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
123678
გამომავალი მონაცემები
123,678
თქვენი პასუხი
123,678
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
45645645
გამომავალი მონაცემები
45,645,645
თქვენი პასუხი
45,645,645
ჩეკერის პასუხი
YES