ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.03.2020 02:45:37

ამოცანა: ორი ლაზიერი

მომხმარებელი: f1sh

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a1,b1,a2,b2;
int main()
{  
  cin>>a1>>b1;
  cin>>a2>>b2;
  if((a1-a2)*(b1-b2)==0)||(((a1-a2)/(b1-b2)==1)||((a1-a2)/(b1-b2)==-1)
  {
    cout<<"YES"<<endl;
  }
  else 
  {
    cout<<"NO"<<endl;
  }
}
PROB_cpp_UID1357PID72_8f05bb/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1357PID72_8f05bb/main.cpp:8:27: error: expected primary-expression before '||' token
   if((a1-a2)*(b1-b2)==0)||(((a1-a2)/(b1-b2)==1)||((a1-a2)/(b1-b2)==-1)
              ^~
PROB_cpp_UID1357PID72_8f05bb/main.cpp:9:5: error: expected ')' before '{' token
   {
   ^