ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.03.2020 17:25:00

ამოცანა: ხეების მოჭრა

მომხმარებელი: agogoberishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,k,x,sum=0;
int a=0;
main(){

cin»n»k;
for(int i(0);i<n;i++) {
cin»x;
sum = sum + x;
if(sum >=k) {
a = a + 1;
sum = 0;
}
}
cout«a;

return 0;
}
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp:7:4: error: stray '\302' in program
 cin»n»k;
  ^
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp:7:5: error: stray '\273' in program
 cin»n»k;
   ^
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp:7:7: error: stray '\302' in program
 cin»n»k;
    ^
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp:7:8: error: stray '\273' in program
 cin»n»k;
    ^
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp:9:4: error: stray '\302' in program
 cin»x;
  ^
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp:9:5: error: stray '\273' in program
 cin»x;
   ^
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp:16:5: error: stray '\302' in program
 cout«a;
   ^
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp:16:6: error: stray '\253' in program
 cout«a;
   ^
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp:7:6: error: expected ';' before 'n'
 cin»n»k;
   ^
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp:9:6: error: expected ';' before 'x'
 cin»x;
   ^
PROB_cpp_UID611PID276_82dadd/main.cpp:16:7: error: expected ';' before 'a'
 cout«a;
    ^