ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.03.2020 15:35:40

ამოცანა: ბუბა და ლაბირინთი

მომხმარებელი: G_Tsotseria

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
  stack < pair<int,int> > people;
  int n, disco=0, badminton=0, qababi=0, unlucky=0;
  pair <int,int> specs; //droebiti cvladi romelsac shevavsebt da mere steks gadavcemt
  cin >> n;
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
    cin >> specs.first >> specs.second;
    if(people.empty() || people.top().second >= specs.second)
    {
      people.push(specs);
    }
    else if(people.top().second == 1 && specs.second == 2)
      {
        if(people.top().first == 1 && specs.first == 1)
        {
          badminton++;
          people.pop();
        }
        else if(people.top().first == 2 && specs.first == 2)
        {
          qababi++;
          people.pop();
        }
        else
        {
          disco++;
          people.pop();
        }
      }
    }
  cout << disco << " " << badminton << " " << qababi << " " << people.size();
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6 7
#######
####..#
#..#.##
##...##
##.####
##.####
2 5
გამომავალი მონაცემები
6 3
თქვენი პასუხი
0 0 0 6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6 7
#######
#.....#
#..#.##
#....##
#######
#######
2 5
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
0 0 0 6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12 14
###########.##
#..#.####...##
##.######.####
##.######....#
#..#.####...##
##.######...##
##.########..#
#....####...##
##.#......####
####.######..#
#....####...##
##############
11 3
გამომავალი მონაცემები
1 12
თქვენი პასუხი
0 0 0 12
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12 14
##############
#..#.####...##
##.######.####
##.######....#
#..#.####...##
##.######...##
##.########..#
.....####...##
##.#......####
####.######..#
#....####...##
##############
8 1
გამომავალი მონაცემები
8 1
თქვენი პასუხი
0 0 0 12
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
31 28
############################
##.######.######.######....#
#..#.####...####.######...##
##.########...............##
##.#.........#####.######..#
#....####...################
##.######.######.######....#
#..#.####...####.######...##
##.########..........
გამომავალი მონაცემები
31 12
თქვენი პასუხი
0 0 0 31
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
31 28
############################
##.######.######.######....#
#..#.####...####.######...##
##.########...............##
##.#.........#####.######..#
#....####...################
##.######.######.######....#
#..#.####...####.######...##
##.########..........
გამომავალი მონაცემები
25 28
თქვენი პასუხი
0 0 0 31
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
31 28
############################
##.######.######.######....#
#..#.####...####.######...##
##.########...............##
##.#.........#####.######..#
#....####...################
##.######.######.######....#
#..#.####...####.######...##
##.########..........
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
0 0 0 31
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
40 40
##.#####################################
##.######.###############....######....#
#..#.####...####.######...##.######....#
##.########...............##.######....#
##.#.........#####.######..#.######....#
#....####...################.######....#
##.#...
გამომავალი მონაცემები
1 3
თქვენი პასუხი
0 0 0 40
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
40 40
########################################
##.######.###############....######....#
#..#.####...####.######...##.######....#
##.########...............##.######....#
##.#.........#####.######..#.######....#
#....####...################.######....#
##.#...
გამომავალი მონაცემები
39 40
თქვენი პასუხი
0 0 0 40
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
40 40
########################################
##.######.###############....######....#
#..#.####...####.######...##.######....#
##.########...............##.######....#
##.#.........#####.######..#.######....#
#....####...################.######....#
##.#...
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
0 0 0 40
ჩეკერის პასუხი
NO