ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.03.2020 15:23:34

ამოცანა: 3*N+1

მომხმარებელი: david

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int i,n;
int main(){
  cin>>n;
  while(n>1){
    if(n%2==0) n=/2; else n=n*3+1;
    cout<<n<<" ";
    i++;
  }
  cout<<endl;
  cout<<i;
}
PROB_cpp_UID778PID46_2fbf92/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID778PID46_2fbf92/main.cpp:7:22: error: expected primary-expression before '/' token
     if(n%2==0) n=/2; else n=n*3+1;
           ^