ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.03.2020 14:50:57

ამოცანა: მშვილდოსნები

მომხმარებელი: Levani47

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int i,x,y,l,k;
int main()
{
	 for (i=0; i< 10 ; i++)
	 {
	 	cin >> x >> y;
	 	
	 	l=l+x;
	 	k=k+y;
	 	
	 	
	 }
	 	while (l+k<100){
	 		if (l>k ) cout "FIRST";
	 		else cout "SECOND";
	 		
	 		if (l==k) cout << "BOTH";
	 		else if (l<50 && k<50) cout << "NO ONE";
	 	}
	 		
	 			
	 		


}
PROB_cpp_UID721PID180_74b53b/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID721PID180_74b53b/main.cpp:16:20: error: expected ';' before string constant
   if (l>k ) cout "FIRST";
          ^~~~~~~
PROB_cpp_UID721PID180_74b53b/main.cpp:17:15: error: expected ';' before string constant
   else cout "SECOND";
        ^~~~~~~~