ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.03.2020 10:01:28

ამოცანა: აკრობატი ძროხები

მომხმარებელი: gamzaza

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
long long a,s,d[50002][2],f,g,h,j,k,l=-100000000,i,n;
pair<long long, long long> p[50002];
int main(){
cin>>n;
for(i=0;i<n;i++){
cin>>d[i][0]>>d[i][1];
p[i].first=d[i][0]+d[i][1];
p[i].second=i;
k+=d[i][0];
}
sort(p,p+n);
reverse(p,p+n);

for(i=0;i<n;i++){
l=max(l,k-p[i].first);
k-=d[p[i].second][0];
}
cout<<l;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
10 3
2 5
3 3
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
10 10
3 3
1 1
2 2
9 9
7 7
4 4
5 5
6 6
8 8
გამომავალი მონაცემები
35
თქვენი პასუხი
35
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
1 35
50 58
1 1
22 36
1 108
6 1
20 7
8 27
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
10000 1000000
გამომავალი მონაცემები
-1000000
თქვენი პასუხი
-1000000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
437 760760728
2133 111118488
8949 898310
960 15957398
7685 86524979
3222 137831106
5072 83809158
8866 469335159
6737 816674405
1534 29594846
284 661530647
8313 866138526
8878 983150936
5172 523201237
6601 552640145
872 795003482
1969...
გამომავალი მონაცემები
-72571
თქვენი პასუხი
-72571
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
98 8736
67 3112
65 7047
195 1974
96 2633
10 6099
137 2033
2 6897
183 5500
83 6078
70 944
85 1942
32 2972
146 1054
90 5862
198 3556
19 3388
34 816
189 1235
67 9229
79 3636
20 6628
77 1768
67 1374
51 1259
2 5302
195 9673
196...
გამომავალი მონაცემები
1005345
თქვენი პასუხი
1005345
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25000
10000 459653845
10000 768448039
10000 589656333
10000 78057180
10000 650683617
10000 363704565
10000 470700799
10000 966534620
10000 238942214
10000 514960500
10000 968693643
10000 821221967
10000 363598074
10000 656263292
10000 733629...
გამომავალი მონაცემები
2282
თქვენი პასუხი
2282
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
855 2099
293 8383
622 6245
838 4562
739 5238
714 5278
672 6180
977 7509
869 7874
919 1935
284 7875
774 2513
278 3218
608 9208
752 6726
825 4915
298 3958
555 6469
30 5919
508 5744
373 4121
300 4222
82 1044
270 628
562 6950
824...
გამომავალი მონაცემები
493491
თქვენი პასუხი
493491
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
5 2
1 5
200 200
გამომავალი მონაცემები
-1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50000
6201 42277865
2694 792223987
1102 101401210
6147 832805797
2385 365485472
6007 67839394
7236 953770728
4944 319401423
823 390797406
8948 915240666
9721 516692508
7603 555481558
1683 367795669
7342 659332029
6222 16295127
9344 83963500...
გამომავალი მონაცემები
-32175
თქვენი პასუხი
-32175
ჩეკერის პასუხი
YES