ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.03.2020 09:29:25

ამოცანა: სამი კენგურუ

მომხმარებელი: valeri

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაinclude<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c;
main(){
 cin>>a>>b>>c;
 if (b-a>c-b) cout<<b-a-1; else cout<<c-b-1;

}
PROB_cpp_UID939PID40_3577ec/main.cpp:1:1: error: 'include' does not name a type
 include<bits/stdc++.h>
 ^~~~~~~
PROB_cpp_UID939PID40_3577ec/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID939PID40_3577ec/main.cpp:5:3: error: 'cin' was not declared in this scope
  cin>>a>>b>>c;
  ^~~
PROB_cpp_UID939PID40_3577ec/main.cpp:6:16: error: 'cout' was not declared in this scope
  if (b-a>c-b) cout<<b-a-1; else cout<<c-b-1;
        ^~~~
PROB_cpp_UID939PID40_3577ec/main.cpp:6:34: error: 'cout' was not declared in this scope
  if (b-a>c-b) cout<<b-a-1; else cout<<c-b-1;
                 ^~~~