ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.03.2020 23:45:00

ამოცანა: ახარისხება

მომხმარებელი: TKap

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main {
int a,b,c=1; cin>>a>>b;
for (int i=1; i<=b; i++)
{
	c*=a;
}
cout<<c%10;
return 0; 
}
PROB_cpp_UID1125PID182_48fc1a/main.cpp:3:5: error: cannot declare '::main' to be a global variable
 int main {
   ^~~~
PROB_cpp_UID1125PID182_48fc1a/main.cpp:4:1: error: expected primary-expression before 'int'
 int a,b,c=1; cin>>a>>b;
 ^~~
PROB_cpp_UID1125PID182_48fc1a/main.cpp:4:1: error: expected '}' before 'int'
PROB_cpp_UID1125PID182_48fc1a/main.cpp:4:14: error: 'cin' does not name a type
 int a,b,c=1; cin>>a>>b;
       ^~~
PROB_cpp_UID1125PID182_48fc1a/main.cpp:5:1: error: expected unqualified-id before 'for'
 for (int i=1; i<=b; i++)
 ^~~
PROB_cpp_UID1125PID182_48fc1a/main.cpp:5:15: error: 'i' does not name a type
 for (int i=1; i<=b; i++)
        ^
PROB_cpp_UID1125PID182_48fc1a/main.cpp:5:21: error: 'i' does not name a type
 for (int i=1; i<=b; i++)
           ^
PROB_cpp_UID1125PID182_48fc1a/main.cpp:9:1: error: 'cout' does not name a type
 cout<<c%10;
 ^~~~
PROB_cpp_UID1125PID182_48fc1a/main.cpp:10:1: error: expected unqualified-id before 'return'
 return 0; 
 ^~~~~~
PROB_cpp_UID1125PID182_48fc1a/main.cpp:11:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^