ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.03.2020 18:24:03

ამოცანა: შეღებვა

მომხმარებელი: illarion

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int x[500001];
int n, a, b;
int n_max;
int b_sum, b_max;

main () {
  cin >> n;

  n_max = 0;
  for ( int i = 1; i <= n; i++ ) {
    cin >> a >> b;

    if ( n_max < b ) {
      n_max = b;
    }#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int x[500001];
int n, a, b;
int n_max;
int b_sum, b_max;

main () {
  cin >> n;

  n_max = 0;
  for ( int i = 1; i <= n; i++ ) {
    cin >> a >> b;

    for ( int j = a; j <= b; j++ ) {
      x[j] = 1 - x[j];
    }
  }

  int i = 1;
  b_max = 0;
  while ( i <= 500000 ) {
    while ( x[i] == 0 ) {
      i++;
    }

    b_sum = 0;
    while ( x[i] == 1 ) {
      b_sum ++;
      i++;
    }
    if ( b_max < b_sum ) {
      b_max = b_sum;
    }
  }
  cout << b_max;
}
PROB_cpp_UID1340PID43_3cd815/main.cpp:19:10: error: stray '#' in program
     }#include <bits/stdc++.h>
     ^
PROB_cpp_UID1340PID43_3cd815/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1340PID43_3cd815/main.cpp:19:11: error: 'include' was not declared in this scope
     }#include <bits/stdc++.h>
      ^~~~~~~
PROB_cpp_UID1340PID43_3cd815/main.cpp:19:20: error: 'bits' was not declared in this scope
     }#include <bits/stdc++.h>
          ^~~~
PROB_cpp_UID1340PID43_3cd815/main.cpp:19:25: error: 'stdc' was not declared in this scope
     }#include <bits/stdc++.h>
             ^~~~
PROB_cpp_UID1340PID43_3cd815/main.cpp:21:1: error: expected primary-expression before 'using'
 using namespace std;
 ^~~~~
PROB_cpp_UID1340PID43_3cd815/main.cpp:28:9: error: expected ';' before '{' token
 main () {
     ^
PROB_cpp_UID1340PID43_3cd815/main.cpp:57:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^
PROB_cpp_UID1340PID43_3cd815/main.cpp:57:1: error: expected '}' at end of input