ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.03.2020 16:41:49

ამოცანა: 13-ის ჯერადები

მომხმარებელი: illarion

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a, b;
ინტ რ;

main () {
  cin >> a >> b;

  for ( int i = a; i <= b; i++ ) {
    if ( i % 13 == 0 ) {
      r++;
    }
  }
  cout << r;
}
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:1: error: stray '\341' in program
 ინტ რ;
 ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:2: error: stray '\203' in program
 ინტ რ;
 ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:3: error: stray '\230' in program
 ინტ რ;
  ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:4: error: stray '\341' in program
 ინტ რ;
  ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:5: error: stray '\203' in program
 ინტ რ;
   ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:6: error: stray '\234' in program
 ინტ რ;
   ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:7: error: stray '\341' in program
 ინტ რ;
    ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:8: error: stray '\203' in program
 ინტ რ;
    ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:9: error: stray '\242' in program
 ინტ რ;
     ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:11: error: stray '\341' in program
 ინტ რ;
      ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:12: error: stray '\203' in program
 ინტ რ;
      ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:6:13: error: stray '\240' in program
 ინტ რ;
       ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:13:13: error: 'r' was not declared in this scope
       r++;
       ^
PROB_cpp_UID1340PID163_b8d535/main.cpp:16:13: error: 'r' was not declared in this scope
   cout << r;
       ^