ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.03.2020 15:56:24

ამოცანა: აქციის ფასი

მომხმარებელი: illarion

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაusing namespace std;

int p;
int min_;
int d;

main () {
  min_ = INT_MAX;
  for ( int i = 1; i <= 7; i++ ) {
    cin >> p;

    if ( p < min_) {
      min_ = p;
      d = i;
    }
  }

  cout << d;
}
PROB_cpp_UID1340PID186_d2cbff/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1340PID186_d2cbff/main.cpp:8:12: error: 'INT_MAX' was not declared in this scope
   min_ = INT_MAX;
      ^~~~~~~
PROB_cpp_UID1340PID186_d2cbff/main.cpp:10:9: error: 'cin' was not declared in this scope
     cin >> p;
     ^~~
PROB_cpp_UID1340PID186_d2cbff/main.cpp:18:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout << d;
   ^~~~