ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.01.2019 09:44:21

ამოცანა: ISBN

მომხმარებელი: gamzaza

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int a,d,f,g,h,j,k,l,i,n,m;
string s;
main(){
  cin>>s;
  for(i=0;i<10;i++){
    if(s[i]=='X') s[i]=58;
    if(s[i]!='?') k+=(10-i)*(s[i]-48);
    else l=10-i;
  }

  for(i=0;i<=10;i++){
    if((k+l*i)%11==0) {
      if(i==10){
        if(l==1)cout<<"X\n";
        else cout<<-1;
      }
      else cout<<i<<endl;

      return 0;
    }
  }
  cout<<-1<<endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
15688?111X
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
321?192950
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4828?22505
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
012345678?
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997215663?
გამომავალი მონაცემები
X
თქვენი პასუხი
X
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9072156?3X
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
48623843?X
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00?834812X
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
?33333333X
გამომავალი მონაცემები
-1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
?333333332
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES